Blog

6.8.2020 Jak se chovat při evakuaci a co si přibalit do evakuačního zavazadla

Pokud dlouhotrvající deště způsobují zvýšení hladiny vody na tolik, že hrozí škody na majetku většího rozsahu, je potřeba se připravit na případnou povodeň. Příslušné orgány vyhlašují nouzová opatření mezi něž patří i možnost evakuace. více

31.7.2020 Jak se chovat po povodni při návratu domů?

Pokud oblast, kde bydlíte, postihla povodeň, vy jste byli evakuováni a vaším domem se prohnala velká voda, je potřeba, po návratu domů, dodržet několik důležitých pravidel. více

25.7.2020 Co se děje s vodními toky během povodní?

Povodně patří mezi přírodní jevy, jež se vyskytují nejen v různých časových obdobách, ale také v různých intenzitách. Nejčastěji je to v době, kdy na jednom místě spadne větší množství vody, než stačí v korytech řek či potoků odtéci. Mezi nejčastější příčiny povodní patří jak přívalové tak i dlouhotrvající deště, jarní sněhové tání nebo kombinace několika různých faktorů. Voda se nahromadí v říčním korytu, z něhož nestačí odtékat a dochází tak k jejímu vylití z břehů. Povodně sice provázejí lidstvo od nepaměti, mají také nenahraditelnou roli pro správnou funkci okolní krajiny, ale nebezpečné začínají být až ve chvíli, kdy ohrožují majetek a lidské životy. více

20.7.2020 Co je příčinou vzniku povodní na našem území?

Povodně patří do přirozeného koloběhu vody v krajině. Jedná se o jev, který způsobuje velké množství vody, jež se rozlije mimo koryto řeky či potoka. Podle objemu vody se objevují i ničivé následky, mezi něž patří škody ekologické, na majetku a v nejhorších případech i na životech lidí a zvířat. Povodně se mohou objevit jak v oblastech záplavových (tady je prevencí dokonalá ochrana proti povodním), tak i mimo ně. V druhém případě se jedná o povodně přívalové, které se mohou objevit v oblastech ohrožených erozemi půdy nebo v místech, kde jsou velké a nepropustné plochy. Povodně se mohou objevovat lokálně nebo na větším územním celku. Příčina povodní je různá. Nejčastější příčiny povodní na našem území Každá povodeň má svoji vlastní příčinu. V případě, že máte jakýkoli majetek na území, kde se povodně nacházejí, je velmi důležitá ochrana majetku před i při povodních. S jakými typy se tedy u nás můžeme setkat? více

Ater > Blog
O nás

Děkujeme, že jste zvolili ATER jakožto nejlepší univerzální řešení v oblasti vodohospodářského průmyslu

Celkový počet naistalovaných elementů

 

70042