Co je příčinou vzniku povodní na našem území?

20.7.2020

Povodně patří do přirozeného koloběhu vody v krajině. Jedná se o jev, který způsobuje velké množství vody, jež se rozlije mimo koryto řeky či potoka. Podle objemu vody se objevují i ničivé následky, mezi něž patří škody ekologické, na majetku a v nejhorších případech i na životech lidí a zvířat. Povodně se mohou objevit jak v oblastech záplavových (tady je prevencí dokonalá ochrana proti povodním), tak i mimo ně. V druhém případě se jedná o povodně přívalové, které se mohou objevit v oblastech ohrožených erozemi půdy nebo v místech, kde jsou velké a nepropustné plochy. Povodně se mohou objevovat lokálně nebo na větším územním celku. Příčina povodní je různá. Nejčastější příčiny povodní na našem území Každá povodeň má svoji vlastní příčinu. V případě, že máte jakýkoli majetek na území, kde se povodně nacházejí, je velmi důležitá ochrana majetku před i při povodních. S jakými typy se tedy u nás můžeme setkat?

  • Letní povodně

Nejčastěji jsou způsobeny dlouhotrvajícími srážkami v konkrétním regionu. Srážky dosahují dlouhodobě velké intenzity a mají vysoké úhrny. Objevují se většinou na středně velkých nebo velkých tocích a mají negativní následky.

  • Přívalové povodně

Tento druh povodní je způsoben srážkami krátkodobými, ale s velkou intenzitou. Je to typ, který představuje především lokální ohrožení Mohou se objevit na jakémkoli místě. Jejich následky bývají velmi často katastrofické a to především v místech, kde se nacházejí území se sklonem. Ochrana majetku proti povodním nemusí být vždy účinná a to díky tomu, že tento typ povodně se dá jen velmi těžko předpovídat. 

  • Povodně zimní a jarní

Objevují se jako důsledek rychlého tání sněhové pokrývky. Někdy bývají doprovázeny srážkami dešťovými. Nejčastěji se vyskytují na vodních tocích v podhůří. V případě náhlého a rozsáhlého oteplení kombinovaného s trvalejším deštěm se mohou objevit i na větších vodních tocích v oblastech nížin.

Ater > Blog > Co je příčinou vzniku povodní na našem území?
O nás

Děkujeme, že jste zvolili ATER jakožto nejlepší univerzální řešení v oblasti vodohospodářského průmyslu

Celkový počet naistalovaných elementů

 

73630