Co se děje s vodními toky během povodní?

25.7.2020

Povodně patří mezi přírodní jevy, jež se vyskytují nejen v různých časových obdobách, ale také v různých intenzitách. Nejčastěji je to v době, kdy na jednom místě spadne větší množství vody, než stačí v korytech řek či potoků odtéci. Mezi nejčastější příčiny povodní patří jak přívalové tak i dlouhotrvající deště, jarní sněhové tání nebo kombinace několika různých faktorů. Voda se nahromadí v říčním korytu, z něhož nestačí odtékat a dochází tak k jejímu vylití z břehů. Povodně sice provázejí lidstvo od nepaměti, mají také nenahraditelnou roli pro správnou funkci okolní krajiny, ale nebezpečné začínají být až ve chvíli, kdy ohrožují majetek a lidské životy.


Co se děje v korytě řeky během povodně?

Během deště se část vody po dopadu na zem vsákne, část odpaří a to co zůstane, pomalu stéká do vodního toku. Jestliže je déšť intenzívnějšího rázu, může se stát, že se koryto začne plnit a voda jím nestačí protékat. Vzniká velký tlak, který působí i na břehy. Voda se vylévá z koryta a strhává sebou vegetaci, jež se nachází podél břehů. Tak se může, spolu s hlínou a kamínky, dostat říčního koryta, které se tím pádem stává méně průchodné. Každá řeka má několik částí, v nichž povodně škodí různým způsobem. Pokud se jedná o horní tok, většinou vznikají eroze koryt i břehů, díky kterým dochází k poškození okolních objektů.  Povodeň je sice v této oblasti rychlá, ale o to ničivější. Pokud se objeví povodeň na středním či dolním toku řeky, její nástup je pomalejší, ale v těchto místech se objevují se velkoplošné rozlivy vody. Ty zasahují větší a hustěji osídlená území.

Regulace vodních toků.

V minulosti se lidé domnívali, že úpravou koryta povodním zabrání. Jakoukoli úpravou vodního toku však dochází ke změně přirozeného režimu odtoku vody z krajiny a tím může dojít i k vlivu na průběh a dokonce následky povodní.

Ater > Blog > Co se děje s vodními toky během povodní?
O nás

Děkujeme, že jste zvolili ATER jakožto nejlepší univerzální řešení v oblasti vodohospodářského průmyslu

Celkový počet naistalovaných elementů

 

73557