Jak se chovat po povodni při návratu domů?

31.7.2020

Pokud oblast, kde bydlíte, postihla povodeň, vy jste byli evakuováni a vaším domem se prohnala velká voda, je potřeba, po návratu domů, dodržet několik důležitých pravidel.

 Kontrola stavu obydlí

Jedná se především o kontrolu, jež provádí statik a má zajistit obyvatelnost domu.Dále pak je potřeba zkontrolovat rozvody plynu, vody, elektrické energie a stav kanalizace. V případě, že máte vodu stále v domě, především ve sklepě, a hladina spodní vody neklesá, vodu prozatím nečerpejte.

 Konání dle pokynů hygienika

To se týká především likvidace potravin zasažených vodou, uhynulého zvířectva. V případě, že se u vás objeví uhynulé zvířectvo cizí, je potřeba to hlásit hygienikovi. Také je potřeba provést hygienickou kontrolu místních vodních zdrojů. Vodu nepijte, pokud ji neschválii hygienik jako pitnou.

 Náhrada škody

V případě, že vám vznikla škoda na majetku, je potřeba vše zdokumentovat, ideálně pomocí fotografií či videa. Následně sepište veškeré vzniklé škody a škodu nahlaste pojišťovně podle pojistných podmínek.

 Humanitární pomoc

V případě povodní každá obec i každé město zřizují místa s humanitární pomocí. Jedná se především o potraviny, pitnou vodu, hygienické potřeby a prostředky, deky, teplé oblečení, nářadí potřebné pro úklid a likvidací škod vzniklých jako následek povodně, případně i pomoc finanční. Pokud cokoli z toho potřebujete, vyžádejte si takovou pomoc.

 Obnova zdrojů pitné vody

Ať už se jedná o studnu či jiný zdroj, je potřeba se řídit některými závaznými pravidly. Především je to vyčištění studny či jiného zdroje a odčerpání vody, která byla znečištěná. Pokud se jedná o studnu, je potřeba provést chemické ošetření vody a následné laboratorní prověření kvality vody. Rozhodnutí o opakovaném používání vydává hygienik.

Ater > Blog > Jak se chovat po povodni při návratu domů?
O nás

Děkujeme, že jste zvolili ATER jakožto nejlepší univerzální řešení v oblasti vodohospodářského průmyslu

Celkový počet naistalovaných elementů

 

73557