Jak se chovat při evakuaci a co si přibalit do evakuačního zavazadla

6.8.2020

Pokud dlouhotrvající deště způsobují zvýšení hladiny vody na tolik, že hrozí škody na majetku většího rozsahu, je potřeba se připravit na případnou povodeň. Příslušné orgány vyhlašují nouzová opatření mezi něž patří i možnost evakuace.

Jak se připravit na případnou evakuaci?

V případě, že vám hrozí evakuace, je potřeba zajistit vaše obydlí či chatu a připravit si evakuační zavazadlo na několik dní mimo domov.

 Příprava obydlí

Je potřeba vypnout přívod elektrického proudu a plynu. Pokud jste majitelem automobilu, doplňte do něj pohonné hmoty a vyvezte jej na bezpečné místo, mimo záplavové území, pokud jej nebudete používat pro evakuaci. Potraviny, oblečení, elektrospotřebiče a případně nábytek je potřeba přestěhovat do vyšších pater, kde nehrozí záplava. Pokud máte materiál, který by mohl být odplaven, upevněte či odstraňte jej. Jste-li majiteli hospodářských zvířat, je potřeba jim také zajistit bezpečí. Připravte si vhodné oblečení a obuv. Napište cedulku, kdo a kam byl evakuován a umístěte ji tak, aby nebyla poškozena. Máte-li s sebou malé děti, vložte jim do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na vás. Zabalte si evakuační zavazadlo. Jednejte v klidu a s rozvahou.

 Příprava evakuačního zavazadla

Pokud máte čas a povodeň není náhlá, připravte si evakuační zavazadlo. To se vždy připravuje pro případ delšího opuštění obydlí. Může se jednat o tašku, batoh či kufr. Mějte na paměti, že by mělo být snadno přenosné a opatřeno vašimi kontaktními údaji. Do zavazadla zabalte základní potraviny, které jsou trvanlivé (ideálně konzervy), dobře zabalené pečivo, pitnou vodu, předměty denní potřeby, příbor, léky a potřeby hygienické, osobní doklady, finanční hotovost, cennosti, pojistné smlouvy, náhradní oblečení a obuv, přenosnou svítilnu, zápalky nebo zapalovač, mobilní telefon a nabíječku, přikrývku

Ater > Blog > Jak se chovat při evakuaci a co si přibalit do evakuačního zavazadla
O nás

Děkujeme, že jste zvolili ATER jakožto nejlepší univerzální řešení v oblasti vodohospodářského průmyslu

Celkový počet naistalovaných elementů

 

73630