Příprava na povodeň a chování během ní

31.8.2020

Povodňové nebezpečí určují předem stanovené limity vodních stavů. Jedná se o tři stupně nebezpečí, které vyhlašují příslušné pověřené orgány, respektive orgány státní (veřejné) správy. Někdy se povodeň objeví nečekaně, tudíž nelze nic dopředu předvídat a připravit se na možná rizika. Pokud však lze předem předpovědět, že se povodeň objeví, co je vše nutno udělat pro zabezpečení majetku a životů?

Jak se připravit na povodeň?

Informace o tom, zda se váš dům, chata či zahrada nacházejí v záplavovém území, které je ohroženo zvláštním druhem povodně, získáte na obecním či místním úřadu. Pokud tomu tak je, je potřeba si zjistit, jakým způsobem získáte potřebné informace v případě hrozícího nebezpečí a jak bude v případě nutnosti prováděna evakuace. Vytipujte si místo, které je mimo záplavu a kam se, v případě nutnosti, můžete uchýlit. Pokud víte, že vašemu domu či chatě hrozí zaplavení, je potřeba si připravit materiál, který použijete pro utěsněná spodních dveří a oken. Ideálně se jedná o pytle s pískem. Projděte se kolem domu či chaty a zkontrolujte, zda je vše dobře upevněno. Především se jedná o plot, boudy a další překážky, které brání v průtoku vody. V případě dlouhotrvajících prudkých dešťů je potřeba být trvale v pohotovosti a sledovat hladinu vody, která povodní hrozí. Z přízemí domu je vhodné vystěhovat cenné věci do vyšších pater. Také jsou důležité informace od povodňových orgánů, policie, hasičů či záchranářů. Je potřeba se řídit jejich pokyny.

Chování během povodně

Vždy je potřeba zachovat klid a rozvahu, dodržovat pokyny příslušných orgánů. Není na místě zbytečně riskovat tím, že budete vstupovat do zatopených míst nebo chodit do blízkosti rozbouřeného toku. Opatření pro ochranu před povodněmi řídí a koordinuje povodňový orgán dané oblasti a vy se na něj můžete kdykoli obrátit o pomoc. Pokud je vyhlášený druhý povodňový stupeň, připravte se na evakuaci.

Ater > Blog > Příprava na povodeň a chování během ní
O nás

Děkujeme, že jste zvolili ATER jakožto nejlepší univerzální řešení v oblasti vodohospodářského průmyslu

Celkový počet naistalovaných elementů

 

73630